Website: vilkår og betingelser for brug

www.laekkertlam.dk ejes af The Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), Interbev og Board Bia.

Din brug af hjemmesiden og oplysningerne herpå er underlagt følgende vilkår og betingelser. Din fortsatte brug af hjemmesiden tilkendegiver, at du har accepteret disse i deres helhed og uden forbehold. AHDB, Interbew og Board BIa forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive lagt ud på hjemmesiden. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

Indhold


Alt materiale på hjemmesiden skal læses som generel information. AHDB, Interbew og Board Bia garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.
Opskrift foto credits : Studio Wauters.

Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og alt materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for tilsagn eller garantier. AHDB, Interbew og Board Bia fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysningerne på hjemmesiden kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysninger kan ændres eller opdateres uden varsel.

Brugere bør selv træffe passende foranstaltninger til at kontrollere oplysningerne og bør ikke handle eller undlade at handle på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden uden først at kontrollere oplysningerne og evt. indhente professionel rådgivning.

Hverken AHDB, Interbew, Board Bia eller nogen af dennes bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte eller andre repræsentanter vil være ansvarlige for tab eller skade som følge af eller i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

AHDB, Interbew og Board Bia påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuelle tredjeparts websteder, der kan tilgås via hjemmesiden og kan ikke understøtte, godkende eller tage ansvar for indholdet af en sådan hjemmeside.

Diverse

Medmindre det modsatte udtrykkeligt er anført, er al tekst og grafik samt information på hjemmesiden AHDB’s, Interbevs og Board Bias copyright.

Tilladelse er givet til at downloade og printe (i papirform) dele af hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel brug.

Enhver anden brug af materialer, herunder (men ikke begrænset til) reproduktion eller inkorporering af hele eller dele af indholdet i et hvilken som helst anden publikation, enten i printform, som elektronisk medie eller enhver anden form, er ikke tilladt uden en forudgående skriftlig tilladelse fra AHDB, Interbev og Board Bia.

Der kan anmodes om en sådan tilladelse ved henvendelse til Jonathan.Eckley@ahdb.org.uk.

I forhold til enhver tvist, der udspringer af brugen af hjemmesiden, er brugeren og AHDB, Interbew og Board Bia enige om udelukkende at underlægge sig afgørelsen ved domstolene i England og Wales.

© The Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), Interbev og Board Bia. Alle rettigheder forbeholdes.